SIA – stöd i arbete

Av , 17 november, 2010

SIA

På SIA jobbar arbetsspecialister med att stötta personer som vill ut i arbetslivet.

Arbetsspecialisterna jobbar utifrån metoden Individual Placement and Support – IPS (Individuell Placering och Stöd).

Välkommen till SIA om du bor i Mölndal och
– har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, eller
– går på SPIRA, eller
– har kontakt med psykosmottagningen.

Det här är IPS principer:

Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Alla som vill arbeta kan delta.

Individens egna val, intressen och önskemål styr innehållet i insatsen.

Arbetssökandet inleds snabbt.

Arbetsrehabiliteringen sker i samverkan med individens nätverk.

Ekonomisk rådgivning erbjuds alla.

Arbetsspecialisten bygger relationer med arbetsgivare och söker arbetstillfällen.

Mer info om SIA finns på Mölndals stads hemsida: http://molndal.se/
Där går det också att ladda ner SIA:s broschyr.

Kommentarer avstängda

Panorama Theme by Themocracy